РЕГИСТРАЦИЈА

Register Early to avoid disappointment!

Ограничен број на учесници (80 присутни на лице место и 120 присутни онлајн); Приоритет за присутните од балканските земји.

*** Линк за онлајн присуство

Без трошоци за регистрација.

РЕГИСТРАЦИЈАТА ВКЛУЧУВА

  • Прием на сите научни сесии
  • Агенда на конгресот и други печатени ставки (со исклучок на презентациите на говорниците)
  • Паузи за кафе, ручек или вечера и сертификат за континуирана медицинска едукација

ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА

Сите откажувања мора да се направат во писмена форма и да се испратат по факс или е-пошта до е-поштата на Одделот за регистрација: renata@newwaysoftravel.com.mk.